Shirako Tokyo Sushihane Roasted Nori Seaweed

Sold out

Shirako Tokyo Sushihane Roasted Nori Seaweed